ปัจจุบันโรงานอุตสาหกรรมอาหารกำลังประสบปัญหาในการเตรียมวัตถุดิบสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตอาหารชนิดต่างๆ เช่น กระบวนการหั่นผักและผลไม้ให้มีลักษณะตามที่ต้องการ เช่น แผ่นบาง เป็นเส้น เป็นรูปทรงลูกเต๋า เนื่องจากการใช้แรงงานคนในการหั่นเป็นรูปทรงต่างๆ จะทำให้เกิดความล่าช้า และคุณภาพไม่สม่ำเสมอรวมทั้งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัยอีกด้วย

    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ออกแบบและพัฒนา “ เครื่องหั่นผักและผลไม้ ” ซึ่งมีประสิทธิภาพในการหั่นผักและผลไม้ให้เป็นรูปทรงตามที่ต้องการ ด้วยระยะเวลาอันรวดเร็วผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความสม่ำเสมอ สะอาดถูกสุขอนามัยปลอดภัยต่อการบริโภคมากขึ้น

    เครื่องหั่นผักและผลไม้ประกอบด้วย ส่วนถังสำหรับป้อนวัตถุดิบเพื่อตัดเป็นรูปทรงกรวยที่ทำด้วยสแตนเลสแผ่นขึ้นรูป โดยต่อลาดเอียงเข้าสู่ตัวเครื่อง ภายในตัวเครื่องประกอบด้วยชุดใบมีดสำหรับหั่นผักและผลไม้ให้เป็นแผ่น ชุดใบมีดสำหรับซอยให้เป็นเส้น และชุดใบมีดสำหรับหั่นให้เป็นรูปทรงลูกเต๋า ที่สามารถปรับตั้งระดับความหนาของผักหรือผลไม้ได้ โดยมีใบพัดเป็นตัวหมุนด้วยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง หาผักหรือผลไม้ ผ่านไปยังสายพานลำเลียงแล้วไหลออกไปยังช่องทางออก โดยเครื่องจะทำงานเมื่อป้อนวัตถุดิบผ่านทางช่องรับวัตถุดิบ และจะนำวัตถุดิบไปยังชุดใบมีดสำหรับหั่นผักหรือผลไม้ ให้เป็นแผ่นชุดใบมีดสำหรับซอยผักและผลไม้ให้เป็นเส้นและชุดใบมีสำหรับหั่นผักหรือผลไม้ให้เป็นรูปทรงลูกเต๋า ซึ่งผู้ใช้สามารถถอดเปลี่ยนชุดใบมีดแต่ละชุดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะตามต้องการ ผักหรือผลไม้ที่ผ่านการหั่นแล้วจะถูกลำเลียงผ่านสายพานลำเลียงไปยังช่องทางออกและไหลลงสู่ภาชนะรองรับต่อไป

    เครื่องหั่นผักและผลไม้อัตโนมัตินี้ สามารถหั่นผักและผลไม้ทรงกลมหรือค่อนข้างกลม ขนาด 20 - 70 มม. โดยเครื่องสามารถหั่นมีลักษณะเป็นแผ่นบาง ( slicing ) ความหนาตั้งแต่ 2 - 8 มม. หั่นซอยเป็นเส้น ( stripping ) ความหนา 5, 10 และ 15 มม. หรือตัดเป็นชิ้นลูกเต๋าเหลี่ยม ( dicing ) ได้ขนาดตั้งแต่ 5 - 25 มม. ด้วยอัตราการผลิต 250 - 300 กก. / ชม. สามารถปรับตั้งใบมีดเพื่อปรับขนาดการหั่นสไลด์ ได้จากการปรับระยะช่องว่างระหว่างใบมีดสามารถปรับตั้งใบมีดเพื่อปรับขนาดการหั่นซอย ได้จากการปรับระยะระหว่างใบมีดใหม่สามารถปรับตั้งใบมีดเพื่อปรับขนาดการหั่นชิ้นลูกเต๋า ได้จาการปรับความเร็วรอบในการหมุนของใบมีด เครื่องหั่นผักและผลไม้ นับเป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นเสริมประสิทธิภาพในการผลิตสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับวัตถุดิบหลากหลายชนิด ช่วยลดการใช้แรงงานคน จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมอาหารไทย

 

 
 


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร

35 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร.: (662) 577-9000, 577-9155-6
โทรสาร : (662) 577-9009, 577-9128

E-mail : Sumalai@mozart.inet.co.th