สมัครสมาชิกรับข้อมูลข่าวสาร

การส่งออกอาหารไปสหภาพยุโรป ระดมความคิด


 การให้บริการข้อมูลผ่านสื่อใด
   ที่ท่านคิดว่าสะดวกและมี
ี   ประสิทธิภาพที่สุด

    สิ่งตีพิมพ์
    โทรสาร
    SMS
    Email    
    Website
   

 วิธีการแช่อิ่ม

 

 

  วิธีการทำมะละกอแช่อิ่ม
 

ที่มา : KU Electronic Magazine ฉบับที่ 5 ปีที่ 1 เดือน พฤศจิกายน ปี 2543

 
   
กลับสู่เมนูหลัก กลับสู่เมนูหลัก กลับสู่เมนูหลัก


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร
35 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร.: (662) 577-9000,577-9155-6
โทรสาร : (662) 577-9009, 577-9128

 

กลับสู่เมนูหลัก กลับสู่เมนูหลัก กลับสู่เมนูหลัก กลับสู่เมนูหลัก กลับสู่เมนูหลัก กลับสู่เมนูหลัก กลับสู่เมนูหลัก กลับสู่เมนูหลัก กลับสู่เมนูหลัก กลับสู่เมนูหลัก กลับสู่เมนูหลัก กลับสู่เมนูหลัก

ผลไม้สด ผลไม้แห้ง น้ำผลไม้ ผลไม้กระป๋อง ผลไม้ดอง ผลิตภัณฑ์อื่นๆ